PRZEJDŹ DO TREŚCI

Druki do pobrania

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie praw do zasiłeku rodzinnego oraz dodatków do zaiłku rodzinnego (PDF 177 KB)

Przykład wniosku o ustalenie praw do zasiłeku rodzinnego oraz dodatków do zaiłku rodzinnego (PDF 1,2 MB)

Załącznik do wniosku o ustalenie praw do zasiłeku rodzinnego oraz dodatków do zaiłku rodzinnego (PDF 130 KB)

Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny (PDF 100 KB)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego swojego albo członka rodziny (PDF 82 KB)

Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia poza miejscem zamieszkania (PDF 92 KB)

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem w placówce zapewniającej całodobową opiekę (PDF 82 KB)

Oświadczenie o urlopie wychowawczym (PDF 86 KB)

Zaświadczenie lekarskie (PDF 41 KB)


Wniosek o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenie się dziecka (PDF 119 KB)

Przykład wniosku o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenie się dziecka (PDF 459 KB)

Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny (PDF 100 KB)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego swojego albo członka rodziny (PDF 82 KB)

Zaświadczenie lekarskie (PDF 41 KB)


Wniosek o ustalenie praw do świadczenia rodzicielskiego (PDF 111 KB)

Przykładowy wniosek o ustalenie praw do świadczenia rodzicielskiego (PDF 391 KB)

 

Świadczenia opiekuńcze

Wniosek o ustalenie praw do śwadczeń pielęgnacyjnych (PDF 113 KB)

Przykład wniosku o ustalenie praw do świadczeń pielęgnacyjnego (PDF 653 KB)

Wniosek o ustalenie praw do zasiłku pielęgnacyjnego (PDF 105 KB)

Przykład wniosku o ustalenie praw do zasiłku pielęgnacyjnego (PDF 653 KB)

Wniosek o ustalenie praw do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego (PDF 628 KB)

Przykład wniosku o ustalenie praw do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego (PDF 653 KB)

Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny (PDF 100 KB)

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki nad dzieckiem w placówce zapewniającej całodobową opiekę (PDF 82 KB)

Zaśwaidczenie lekarskie (PDF 101 KB)

 

Fundusz alimentacyjny

Wniosek o ustalenie praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (PDF 131 KB)

Przykład wniosku o ustalenie praw do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (PDF 1,2MB)

Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (PDF 87 KB)

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji (PDF  383 KB)

Oświadczenie o dochodach swoich albo członka rodziny (PDF 99 KB)

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty (PDF 123 KB)

Przykład wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu karty (PDF 1 MG)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (PDF 85 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły (PDF 86 KB)

 

Świadczenie „Za życiem"

Wniosek o ustalenie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia sie dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą (PDF 457 KB)

Przykład wniosku o ustalenie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia sie dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą (PDF 323 KB)

Zaświadczenie lekarskie 1 (PDF 41 KB)

Zaświadczenie lekarskie 2 (PDF 30 KB)

 

 

 

do góry

© 2022 MOPS Jawor