PRZEJDŹ DO TREŚCI

Wykaz telefonów

Dyrektor  

Agnieszka Rynkiewicz
76 870 33 87     wew. 32

Z-ca Dyrektora

Piotr Domaradzki
76 870 33 87     wew. 51


Główny księgowy

Anna Smyk
76 870 33 87     wew. 35

Zespół Finansowy

Joanna Konior - księgowy
76 870 33 87     wew. 34

Anetta Niemczycka - referent
76 870 33 87     wew. 34

Beata Najman - księgowy
76 870 33 87     wew. 34

Elżbieta Szpotakowska - starszy księgowy
76 870 33 87     wew. 34


Zespół Organizacyjny

Ewa Fuławka - kierownik
76 870 33 87     wew. 45

Beata Żydziak - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 45

Marta Szember - inspektor
76 870 33 87     wew. 31


Zespół Rodzinny

Monika Sokołowska - kierownik
76 870 33 87     wew. 56

Iwona Puławska - podinspektor
76 870 33 87     wew. 55

Magda Samborska - inspektor
76 870 33 87     wew. 55

Agnieszka Piórkowska - podinspektor
76 870 33 87     wew. 55

Sylwia Laszuk - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 57

Paulina Małecka - podinspektor
76 870 33 87     wew. 57


Zespół Pracy Socjalnej

Mariusz Joniec - administrator
76 870 33 87     wew. 39

Sylwia Bergel - specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 50

Małgorzata Bobowska - specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 36

Izabela Fiącek - starszy specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 58

Maria Gozdek - specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 53

Magdalena Gwoździewicz - starszy pracownik socjalny
76 870 33 87     wew. 54

Barbara Haczkiewicz - specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 36

Aneta Tęcza - pracownik socjalny
76 870 33 87     wew. 40

Alicja Hrankowska - starszy specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 42

Patrycja Kurek - pracownik socjalny
76 870 33 87     wew. 41

Joanna Giruć-Domagała - starszy pracownik socjalny
76 870 33 87     wew. 44

Anna Łyszczyk - specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 42

Maria Rałowska - starszy specjalista pracy socjalnej
76 870 33 87     wew. 41

Dominika Dzięgielewska - starszy pracownik socjalny
76 870 33 87     wew. 41

Monika Dmytryk-Biń - asystent rodziny
76 870 33 87     wew. 43

Beata Bochnia - asystent rodziny
76 870 33 87     wew. 43


Zespół Realizacji Świadczeń

Monika Tymofiejczyk - kierownik
76 870 33 87     wew. 47

Elżbieta Dudek - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 48

Barbara Gołębiowska - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 46

Wojciech Mucha - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 48

Dariusz Puławski - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 48

Izabela Małowska - starszy inspektor
76 870 33 87     wew. 46


Poradnia Rodzinna

Dorota Zatorska - psycholog
76 870 33 87     wew. 33


Centrum Usług Socjalnych

Bogusława Małecka - kierownik
76-729 87 97
Małgorzata Turczyn - starszy administrator
76-729 87 97

do góry

© 2020 MOPS Jawor