PRZEJDŹ DO TREŚCI

Świadczenia rodzinne i fundusz aliment.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wypłacane są rodzinom z dziećmi oraz osobom niepełnosprawnym. Przysługują również opiekunom osób niepełnosprawnych i pełnoletnim dzieciom, które z określonych powodów nie są na utrzymaniu rodziców. Sprawdź o co możesz się ubiegać.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do ziasiłku rodzinnego

Jesteś rodzicem dziecka złóż wniosek o zasiłek rodzinny. Możesz otrzymać zasiłek w wysokości:

  • na dziecko do 5 r.ż. – 95,00 zł
  • na dziecko powyżej 5 r.ż. do 18 r.ż. – 124,00 zł
  • powyżej 18 r.ż. – 135,00 zł

Przy ustalaniu prawa do zasiłku brane pod uwagę są dochody członków rodziny. Obecnie próg dochodowy wynosi 674,00 zł/ os. Możesz jednak przekroczyć ten próg, a Twój zasiłek zostanie pomniejszony. Jeżeli Twoje dziecko skończyło 18 lat, warunkiem jest kontynuowanie nauki w szkole.

Przysługuje Ci zasiłek rodzinny? Sprawdź jakie dodatki jeszcze Ci przysługują.

Dodatek z tyt. urodzenia dziecka

Urodziłaś dziecko – złóż wniosek na dodatek z tyt. urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł. jednorazowo, jeżeli pozostawałaś pod opieką lekarską co najmniej od 10 tyg. ciąży.Osobny wniosek złóż o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka – „becikowe", kolejne świadczenie w wysokości 1.000,00 zł jednorazowo. Przy tym świadczeniu próg dochodowy jest wyższy i wynosi – 1.922,00 zł/os.

Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem

Pracodawca udzielił Ci urlop wychowawczy – Twoje dochody będą utracone i sprawdzimy czy przysługuje Ci dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w wysokości 400,00 zł/m-c.

Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka

Jesteś samotnym rodzicem ( drugi z rodziców nie żyje lub jest nieznany, albo powództwo o alimenty zostało oddalone) przysługuje Ci dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka. Dodatek wynosi 193,00 zł, a jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne 273,00 zł.

Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Masz co najmniej troje dzieci – złóż wniosek o dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – na trzecie i kolejne dziecko, 95,00 zł/m-c.

Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Twoje dziecko jest niepełnosprawne – przysługuje Ci dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, w wysokości 90,00 zł na dziecko do 5 r.ż., powyżej 5 r. ż. – 110,00 zł.
Dodatkowo złóż wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego

Twoje dziecko chodzi do szkoły – we wrześniu przysługuje Ci dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo 100,00 zł. Jeżeli uczy się poza Jaworem - w czasie roku szkolnego przysługuje dodatek na dojazdy do szkoły w wysokości 69,00 zł lub zamieszkiwanie w wysokości 113,00 zł.

Świadczenia opiekuńcze

Jeżeli któryś z członków Twojej rodziny jest niepełnosprawny i wymaga Twojej opieki, a ty z tego powodu nie możesz pracować ubiegaj się o jedno ze świadczeń opiekuńczych:

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.830,00 zł – jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów.

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy w wysokości 620,00 zł.- przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekroczy 764,00 zł/os.

 

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub ukończyłeś 75 lat – złóż wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,83 zł., jeżeli nie pobierasz dodatku pielęgnacyjnego w innej instytucji.

Fundusz alimentacyjny

Wychowujesz dziecko i drugi z rodziców nie płaci zasądzonych alimentów, a egzekucję prowadzi komornik lub sąd możesz ubiegać się o fundusz alimentacyjny. Jednak dochód Twojej rodziny nie może przekroczyć 900,00 zł/os, aby otrzymać alimenty w pełnej wysokości – max. 500,00 zł. Jeżeli przekroczysz próg dochodowy – pomniejszymy wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia.

Jeżeli jesteś pełnoletnim dzieckiem i się uczysz, a Twoi rodzice nie żyją lub nie płacą zasądzonych alimentów możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny, a w drugim przypadku również o fundusz alimentacyjny.

Karta Dużej Rodziny

Jesteś rodzicem co najmniej trójki dzieci, bez znaczenia czy wychowujesz je obecnie czy są już dorosłe możesz się ubiegać o Kartę Dużej Rodziny. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Rodzice z uczącymi się dziećmi – KDR dla całej rodziny
Rodzice dorosłych dzieci – KDR tylko dla rodziców

Świadczenie „Za życiem"

Jeżeli u Twojego dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje Ci jednorazowe świadczenie „Za życiem" w wysokości 4. 000,00 zł. Potrzebujesz wraz z wnioskiem złożyć odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

do góry

© 2021 MOPS Jawor