PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty wykonania ciagów pieszych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jworze
zaprasza do złożenia oferty na:
wykonanie ciągów pieszych przy ul. Kwiatowej 15

Czytaj więcej: Zaproszenie do złożenia oferty wykonania ciagów pieszych

Ośrodek nieczynny 4 maja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze dzień ten jest wolnym w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. ( sobota).

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w JAWORZE
zatrudni PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stanowisko pracowanika socjalnego

Program „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze planuje przystąpić w roku 2021 do Programów: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021" oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021" finansowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa" adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Czytaj więcej: Program „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Nastąpi zmiana rachunku bankowego

Zespół Finansowy MOPS Jawor informuje, że od dnia 01.01.2021 następuje zmiana nr rachunku bankowego R-k bieżący: BS Jawor 20 8647 0007 0018 3976 2000 0001

Ośrodek będzie nieczynny 24.12.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze będzie nieczynny. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze dzień ten jest wolnym w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).

Seniorze! Zastosuj 4 zasady Dolnoślązaka

W ramach Wojewódzkiej Koncepcji pn. „Cyberbezpieczny Senior" Wydział Prewencji dolnośląskiej komendy przy współpracy z Zespołem Prasowym stworzył spot filmowy adresowany do seniorów. Kampania jest realizowana w oparciu o Porozumienie między Komendantem Wojewódzkim Policji a Narodowym Bankiem Polskim - Oddział we Wrocławiu i zakłada edukację seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa transakcji w sieci, a także związanych z tym oszustw na szkodę osób starszych. Współcześnie grupy społeczne seniorów coraz swobodniej korzystają z telefonów komórkowych i komputerów z dostępem do Internetu. Coraz częściej zdarza się, że w wyniku nieostrożnego „użytkowania sieci" seniorzy padają ofiarami oszustów. Cyberprzestępcy korzystają z coraz bardziej zaawansowanych metod „wykradania" danych osobowych, czy innych poufnych danych. Niezwykle ważnym problemem jest również wyłudzanie środków finansowych z kont czy z pożyczek bankowych zaciąganych przez osoby starsze, określane jako oszustwa na tzw. „policjanta" czy „wnuczka".

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy MOPS.DOiK.261.5.2020

Czytaj więcej: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Dzienny Dom Senior Wigor oraz Sala Dziennego Pobytu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze informuje, że od dnia 1 lipca br. wznawia działalność Dzienny Dom Senior Wigor oraz Sala Dziennego Pobytu.

10 czerwca 2020

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze, odwołuje się zarządzeniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze do 30 czerwca 2020r. planowane zajęcia w:

a) Dziennym Domu ,, Senior- WIGOR",
b) Sali Dziennego Pobytu,
c) Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii.

 
do góry

© 2021 MOPS Jawor