PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

NABÓR NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

 

Zakres podstawowych zadań:

  • DLA OPIEKUNA: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

  • DLA KURATORA: kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany do jej reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W pozostałych przypadkach kurator jest doradcą.

Czytaj więcej: NABÓR NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH I KURATORÓW

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

ZARZĄDZENIE NR 5/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze za odpracowaniem

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 5/2014

ZARZĄDZENIE NR 4/2014

ZARZĄDZENIE NR 4/2014

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze

Czytaj więcej: ZARZĄDZENIE NR 4/2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Informujemy, że od 24 lutego 2014r od decyzji o dodatku energetycznym nie pobiera się już opłaty skarbowej. Osoby, które przed tą datą uiściły opłatę skarbową w kasie Urzędu Miejskiego mogą wystąpić o zwrot wniesionej opłaty do Urzędu Miejskiego w Jaworze.

NOWE ŚWIADCZENIE - DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 roku osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie dodatku energetycznego.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z tą ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Czytaj więcej: NOWE ŚWIADCZENIE - DODATEK ENERGETYCZNY

do góry

© 2023 MOPS Jawor