PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Podziękowanie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze

pragnie serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspólnie z nami wzięli udział w tegorocznej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

 

Szczególne podziękowania ślemy do:

 

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze;

 • Poradni Rodzinnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Jaworze;

 • Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;

 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze;

 • Świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze;

 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze;

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze;

 • Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze;

 • Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy Azyl w Jaworze;

 • Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze;

 • Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworze;

 • Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze;

 • Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze;

 

Nasze wszystkie wspólne działania odbywały się przez pierwsze 19 dni listopada i mamy nadzieję, że przyczyniły się do zwiększenia świadomości w zakresie przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci, a na pewno pokazały nasz zdecydowany sprzeciw wobec przemocy!

Bardzo dziękujemy i do zobaczenia podczas kolejnej kampanii w 2020 roku.

 

 

Przewodnicząca

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Jaworze

Dorota Zatorska

do góry

© 2021 MOPS Jawor