PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Realizacja projektu 2008

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się poprzez indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które wcześniej zostały wyłonione przez pracowników socjalnych. Wszystkie osoby, które chciały wziąć udział w projekcie musiały spełnić następujące warunki:

  • być w wieku od 20 do 50 lat,
  • posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej lub być osobą nieaktywną zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi i prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej.

Cel projektu

W ramach projektu zakłada się objęcie aktywizacją 20 osób, długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi i prowadzenia gospodarstwa domowego w wieku od 20 do 50 lat, które będą miały możliwość skorzystania z cyklu szkoleń i warsztatów tj. poradnictwa zawodowego, treningów psychologicznych indywidualnych i grupowych oraz szkolenia w zakresie prawa pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w tym spółdzielczości socjalnej.

Celem ogólnym projektu jest nabycie umiejętności i wzrost kompetencji osób długotrwale bezrobotnych umożliwiających poszukiwanie pracy.

do góry
Projekt i wykonanie INESA