PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Nabór na stanowisko konsultanta w zakresie prawa i pomocy środowiskowej

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 w Jaworze, ul. Legnicka 12 

 zatrudni konsultanta w zakresie prawa i pomocy środowiskowej

 w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie wyższe o specjalności prawo,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku .

Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętności zawodowe: znajomość uregulowań prawnych w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz prawa pracy,

 2. ukończone szkoły, kursy lub szkolenia potwierdzające posiadane kwalifikacje,

 3. odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, komunikatywność, kreatywność, postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole,

 4. znajomość obsługi komputera.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. przygotowanie i prowadzenie rozpraw administracyjnych,

 2. udzielanie konsultacji pracownikom Ośrodka między innymi w zakresie prawa i pomocy środowiskowej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

 3. konsultacje przy opracowaniu decyzji administracyjnych wymagających szczegółowego uzasadnienia merytorycznego,

 4. konsultacje przy opracowaniu decyzji odmownych,

 5. nadzór nad aktualizacją stanu prawnego aktów prawotwórczych z zakresu działalności Ośrodka,

 6. przeprowadzanie bieżących szkoleń dla pracowników jednostki,

 7. udzielanie pomocy prawnej podopiecznym Ośrodka.

 

Oferty zawierające list motywacyjny oraz szczegółowe CV prosimy przesyłać na adres:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Legnicka 12

 

59-400 Jawor

 

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres:

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Prosimy o zmieszczenie w ofercie klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Kontakt telefoniczny: 768703387 w. 45

 

Jawor, 22 II 2017 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

BARBARA POLIŃSKA

 

do góry

© 2023 MOPS Jawor