PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - kryterium dochodowe

Logo - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  informuje o aktualizacji związanej ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

do góry

© 2021 MOPS Jawor