PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jaworze

Informacje zawarte w tej części adresowane są do:

 

  • Osób, które są świadkami przemocy w rodzinie,

  • Innych osób zainteresowanych problematyką.

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie

 Świadek przemocy w rodzinie to bardzo ważna osoba. Ważna, bo często jest jedyną osobą, która może rozpocząć proces przerywania przemocy!

Przemoc w rodzinie to zjawisko, które tworzy zamknięty krąg. Pamiętaj, że każda ofiara przemocy w rodzinie boi się, często o swoje zdrowie i życie, nie wierzy, że ktoś będzie chciał jej pomóc, że ma prawo prosić o pomoc, że coś się może zmienić, wstydzi się, bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to, co dzieje się w jej domu.

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie możesz przerwać ten zamknięty krąg, możesz pomóc! Nie musisz robić tego, co policja, prokurator, psycholog, lekarz.

 

Ważne, by:

  • Wysłuchać osoby, która doznaje przemocy;

  • Uwierzyć w to, co mówi;

  • Zapewnić ją o tym, że może i ma prawo szukać pomocy;

  • Zawiadomić osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych.

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym i trudno uchwycić jej rozmiary. Dzieje się tak głównie dlatego, że jest często ukryta. Ponadto sprzyja jej bierność świadków przemocy. Dzięki Tobie instytucje pomagające mogą dotrzeć do ludzi, którzy tej pomocy potrzebują!

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec osoby z Twojej rodziny

 W sytuacji rozpoznania przemocy domowej w swojej dalszej rodzinie po pierwsze należy rozmawiać na ten temat. Zanim podejmie się działania, warto potwierdzić swoje podejrzenia. Ofiary przemocy domowej często wstydzą się, że znalazły się w takiej sytuacji, mogą chcieć to ukryć, mogą winić siebie. Przed przystąpieniem do rozmowy możesz się do tego przygotować, np. poczytać o metodach rozmowy z ofiarami przemocy.

Osoby, które stosują przemoc wobec innych, potrafią doskonale manipulować swoimi ofiarami, by wmówić im, że są niekochane, bezużyteczne, że nie poradzą sobie same, że nigdy się nie uwolnią od sprawców, a nawet przekonać je, że same są sobie winne, że zasłużyły na to, co je spotyka, że same prowokują akty agresji. Trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. Warto przygotować się do odpowiedniej reakcji na takie wypowiedzi i do przekonania osoby doświadczającej przemocy domowej, że nikt nie zasługuje na to, żeby się nad nim znęcać. Jeśli osoba doznająca przemocy nie zechce otworzyć się przed Tobą, a wydaje ci się, że potrzebuje pomocy, zawiadom o tym odpowiednie instytucje. Osoby doznające przemocy domowej potrzebują, oprócz wsparcia najbliższych i rodziny, również profesjonalnej pomocy i opieki psychologa lub terapeuty.

Czasem pomaganie może wzbudzać wiele emocji, które warto móc odreagować, np. w kontakcie telefonicznym lub jeśli jest taka potrzeba w bezpośrednim z osobą pomagającą – Ty również możesz zgłosić się do psychologa, terapeuty.

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec osoby Tobie nieznanej

 Niewiele osób ma na tyle odwagi i siły, by zdecydować się na osobistą konfrontację z rodziną, u której podejrzewają przemoc. Dlatego nie jest niczym dziwnym obawa przed reakcją, jednak pamiętajmy, że brak reakcji może doprowadzić do tragedii. Jeżeli bezpośrednio uczestniczysz w akcie przemocy, koniecznie zadzwoń na policję i poproś o interwencję. W następnej kolejności można również skontaktować się z instytucją wspierającą osoby doświadczające przemocy, np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworze, Poradnią Rodzinną, Punktem Konsultacyjnym w tejże poradni.

 

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec dziecka

 Dom i rodzina są postrzegane jako środowiska pełna ciepła, miłości, opieki wzajemnej i bezpieczeństwa. Jednak nie w każdej rodzinie tak właśnie jest, bywa i tak, że rodzina staje się źródłem cierpienia, zagrożenia, rozpaczy i lęku. Dlatego warto uświadomić sobie, jak ważnym problemem społecznym jest stosowanie przemocy domowej wobec dziecka.

Do takiej przemocy może dochodzić i w rodzinach tzw. patologicznych, jak również w tzw. zwykłych, które na pierwszy rzut oka, nie mają nic wspólnego z patologią. Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji ekonomicznej rodziny.

Dzieci, które doświadczyły przemocy w rodzinie na ogół nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Bardzo często boją się pomocy ze strony organizacji, instytucji. Świadek przemocy domowej wobec dziecka może zgłosić ten fakt np. do pracownika szkoły, przedszkola, żłobka, czy bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, na policję lub do Sądu Rodzinnego. Zgłoszenie takie można wysłać w formie pisemnej, jako wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Takiego zgłoszenia można także dokonać anonimowo.

 

Krzywdzone dziecko może również szukać wsparcia, informacji i pomocy poprzez bezpłatną infolinię Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

 

Jeżeli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie wobec osoby starszej i/lub niepełnosprawnej

 Istnieje grupa osób starszych, często niepełnosprawnych, która może doznawać rozmaitych krzywd od osób najbliższych (współmałżonka, dzieci, wnuków, opiekunów). Szacuje się, że najróżniejsze formy przemocy dotykają średnio co dziesiątą osobę. Starsze osoby, osoby niepełnosprawne bywają krzywdzone fizycznie, psychicznie, ekonomicznie, doznają przemocy emocjonalnej. Do przemocy zalicza się także zaniedbanie – czyli brak opieki, niedostarczanie dostatecznej ilości jedzenia oraz zaniechanie niezbędnych zabiegów opiekuńczych. Często zdarza się i tak, że wszystkie rodzaje przemocy występują łącznie co dla osób starszych jest szczególnie wyniszczające.

Jeśli znasz osobę starszą i/lub niepełnosprawną, która doświadcza przemocy domowej możesz zgłosić ten fakt bezpośrednio na policję lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

 

W tych instytucjach osoba starsza znajdzie pomoc i wsparcie.

do góry

© 2021 MOPS Jawor