PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze

Informacje zawarte w tej części są adresowane do:

  • Osób, które potrzebują pomocy w związku z występowaniem przemocy w rodzinie,

  • Innych osób zainteresowanych problematyką.

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie

Pierwszy krok

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednak żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Wspólnie z nimi zostanie wypracowana strategia pomocy Twojej rodzinie mająca na celu zaprzestanie występowaniu kolejnych ataków przemocy. Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o Tobie – jako osobie doświadczającej przemocy ze strony osób najbliższych. W tym właśnie miejscu dowiesz się jak przeciwdziałać przemocy, która występuje w Twojej rodzinie, czyli co możesz konkretnie zrobić?

Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz w Jaworze:

  • Zgłoś się do Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, który działa w Poradni Rodzinnej przy ul. Moniuszki 6 w Jaworze, gdzie uzyskasz poradę i pomoc.

  • Zgłoś się do pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji udzielającej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzie, a poza tym udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących Twojej sytuacji.

  • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i/lub Twoją rodziną Policję lub Prokuraturę – jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”.

  • Jeżeli działania interwencyjne podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze poproś pracownika socjalnego o sporządzenie formularza „Niebieska Karta – A”.

  • Jeśli doświadczasz przemocy możesz również prosić o wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (poza działaniami interwencyjnymi) pracownika pomocy społecznej, Policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia.

  • Jeśli sprawca Cię pobił lub, gdy Twoje dzieci zostały pobite, zgłoś się do lekarza i poproś o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie lub skontaktuj się z lekarzem sądowym w celu uzyskania zaświadczenia.

  • Możesz także zadzwonić pod numer Niebieskiej Linii: 0-801-120-002 lub skontaktować się drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Istotne jest to, abyś wiedział/wiedziała, że formularz „Niebieska Karta – A” wypełnia przedstawiciel jednej z następujących instytucji: jednostek pomocy społecznej, Policji, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty lub służby zdrowia. Służy on dokumentowaniu przemocy w rodzinie i realizacji konkretnych działań pomocowych na rzecz, w której dochodzi do przemocy. Wypełnienie tego formularza wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Może wypełnić go przedstawiciel powyższej instytucji w oparciu o posiadane informacje o występowaniu przemocy w rodzinie. Jednakże jego wypełnienie nie jest jednoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie.

Pamiętać należy, że osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora. Zaś osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pierwszy kontakt

W tym miejscu prezentujemy instytucje, które mogą Tobie pomóc – wspierając Cię w wychodzeniu z przemocy.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12, Jawor, tel. 076 870 33 87, 076 870 29 62;

- Poradnia Rodzinna przy MOPS w Jaworze, ul. Moniuszki 6, Jawor, tel. 076 870 20 13;

- Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, ul. Moniuszki 6, Jawor, tel. 076 870 20 13;

- Komenda Powiatowa Policji w Jaworze, ul. Armii Krajowej 2, Jawor, tel. 076 726 22 00;

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworze, ul. Zamkowa 2, tel. 076 870 46 50.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jaworze, ul. Szpitalna 12, tel. 076 871 14 11.

- Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy „AZYL” w Jaworze, ul. Zamkowa 1, tel. 870 24 88.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można również zgłaszać bezpośrednio do działającego w Jaworze Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgłoszenia przyjmuje przewodniczący zespołu lub sekretarz – siedziba Gminnego Zespołu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze, ul. Legnicka 12.

Przydatne linki:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie Niebieska Linia – pomoc, porady, sewis prawny, informacje o przemocy domowej http://www.niebieskalinia.pl/

Fundacja Dzieci Niczyje – ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzicom, opiekunom http://fdn.pl/

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 121 http://www.psychologia.edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie http://www.duw.pl/pl/urzad/przeciwdzialanie-przemo/instytucje-wspierajace/11091,Baza-teleadresowa-podmiotow-i-organizacji-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-na-r.html

do góry

© 2022 MOPS Jawor