PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Oferta

Oferta BEZPŁATNYCH kursów realizowanych w ramach projektu „Bez Barier II-szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Jaki jest cel projektów?
Celem projektów jest wzrost kompetencji osób zamieszkujących na Dolnym Śląsku w zakresie znajomości języków obcych i obsługi komputera.


Kto może zostać uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem/-czką projektu może być osoba, która spełnia łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria kwalifikowalności:
1.mieszka w województwie dolnośląskim,
2.jest w wieku 24-64 lata,
3.posiada orzeczony stopień niepełnosprawności (do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadany stopień niepełnosprawności),
4.nie była, nie jest i nie będzie objęta wsparciem w ramach projektów Poddziałania 9.6.1 i/lub 9.6.2 i./lub Działania 9.3.
Jakie kursy realizowane są w ramach projektów?
W ramach projektu realizowane są kursy:
Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL Start – poziom podstawowy (60h)
Program kursu: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, przetwarzanie tekstów, użytkowanie baz danych, przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL Core – poziom zaawansowany (100h)
Program kursu: podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, użytkowanie baz danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
Zajęcia odbyw ać się będą w dogodnych ter minach
i miejscowościach na terenie województwa dolnośląskiego.
Uczestnicy projektu otrzymują zestaw materiałów dydaktycznych.

Formularze prosimy składać
(osobiście lub za pośrednictwem poczty) w biurz e projektu:
59-220 Legnica, ul. Kominka 9 pok. 103,
lub na adres e-mail: szkolenia @profesja.biz
Szczegółowe informacje o kursach dostępne pod numerem telefonu:
532 71 2 184 oraz 76 720 86 5 3

do góry

© 2021 MOPS Jawor