PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Informujemy, że od 24 lutego 2014r od decyzji o dodatku energetycznym nie pobiera się już opłaty skarbowej. Osoby, które przed tą datą uiściły opłatę skarbową w kasie Urzędu Miejskiego mogą wystąpić o zwrot wniesionej opłaty do Urzędu Miejskiego w Jaworze.

do góry

© 2021 MOPS Jawor