PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze planuje przystąpić w roku 2023 do Programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023" finansowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Uczestnicy programów nie ponoszą odpłatności.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych wyżej wymienionymi formami wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze ul. Legnicka 12 - pod nr tel. 76 870 54 93 wew. 31, osoba do kontaktu: Pani Marta Szember

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługi w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację ww. Programów.

Szczegółowe informacje o programach dostępne są na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra- rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

do góry

© 2023 MOPS Jawor