PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

PROGRAM „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2021.

loga-flaga-godlo

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021- 2025. EDYCJA 2021.
Moduł II. „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

 

DOFINANSOWANIE
85 440,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
307 055,79 zł

Na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + Gmina Jawor otrzymała w roku 2021dofinansowanie w kwocie 85 440 zł. ze środków budżetu państwa.

Program Wieloletni „Senior+' na lata 2021-2025 jest kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+”.

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

do góry

© 2022 MOPS Jawor