PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze planuje przystąpić w roku 2021 do Programów: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021" oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021" finansowanych w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa" adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Uczestnicy programów nie ponoszą odpłatności.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych wyżej wymienionymi formami wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze ul. Legnicka 12 - pod nr tel. 76 7298797, osoba do kontaktu: Pani Bogumiła Małecka

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługi w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację ww. Programów.

 

Szczegółowe informacje o programach dostępne są na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013027.pdf

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja -2021-1607011377.pdf

do góry

© 2023 MOPS Jawor