PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja PO DRUGIE.

Informujemy, że w ramach kampanii w Poradni Rodzinnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze odbędą się dyżury specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Terminy dyżurów to:

- 4 listopad – godz. 13.00. – 15.00.

- 18 listopad – godz. 13.00. – 15.00.

Dyżury odbędą się w siedzibie Poradni, przy ul. Limanowskiego 10 (wejście od ulicy Starojaworskiej) w pok. 10A (parter)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spotkań ze specjalistami, w czasie których będzie można porozmawiać o zjawisku przemocy, jak jej przeciwdziałać, skonsultować konkretne sytuacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.

Telefon kontaktowy do Poradni rodzinnej: 576 018 893.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

do góry

© 2021 MOPS Jawor