PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Realizacja projektu 2011

Realizacja projektu 2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze po raz czwarty w tym roku będzie realizował projekt systemowy „Aktywność sposobem na wykluczenie", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych i wzrost kompetencji mieszkańców Jawora, zdobycie kwalifikacji pozwalających na poruszanie się po współczesnym rynku pracy

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne (w tym długotrwale), w wieku aktywności zawodowej, będące klientami MOPS w Jaworze,które mają trudności z powrotem na rynek pracy. Osoby te utraciły umiejętność poruszania się po rynku pracy,a ich kwalifikacje zawodowe są niedostosowane do aktualnych potrzeb rynku. Zakłada się objęcie aktywizacją 22 osób bezrobotnych (16 kobiet i 6 mężczyzn),korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku od 18-64 lat, które będą miały możliwość skorzystania z cyklu kursów i treningów. W miesiącach od lipca do października br. zaplanowano następujące działania:

  1. Kurs „Manicure, pedicure, tipsy i stylizacja". Celem kursu będzie przygotowanie uczestników do zdobycia umiejętności w zakresie pielęgnacji, stylizacji i zdobnictwa paznokci metodą żelową i akrylową.
  2. Kurs „ABC komputera". Celem kursu będzie poznanie obsługi komputera, programów Word i Exel oraz korzystanie z zasobów sieci Internet.
  3. Trening kompetencji zawodowych. Warsztat realizowany będzie przez doradcę zawodowego w celu nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy, poprawienie skuteczności działania w relacjach zawodowych przez uczestników oraz nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
  4. Trening kompetencji interpersonalnych, realizowany będzie przez psychologa w celu podniesienia samooceny, poczucia własnej wartości i motywacji uczestników oraz stworzenia im szans powrotu do pełnego życia społecznego.
  5. Kurs prawa jazdy kat. B. Kurs pozwoli uczestnikom projektu na uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami, przez co zwiększą się ich szanse na podjęcie zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

Udział w projekcie jest bezpłatny, co oznacza, że jego uczestnicy nie ponoszą kosztów kursów ani pomocy dydaktycznych. Budżet projektu to kwota ponad 154 tys. zł, z czego środki Gminy Jawor w ramach wkładu własnego stanowią ponad 16 tys. zł. Zaproponowane kursy i szkolenia zostały uzgodnione z klientami tut. Ośrodka, którzy w drodze ankiet i rozmów zgłaszali swoje oczekiwania. Z tego powodu liczymy, że oferta przygotowana przez pracowników Ośrodka okaże się bardzo atrakcyjna i pozwoli usamodzielnić się ekonomicznie osobom, które wezmą udział w projekcie.

 

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA