PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Realizacja projektu 2010

Spotkanie podsumowujące projekt „AKTYWNOŚĆ SPOSOBEM NA WYKLUCZENIE”

 

W dniu 15 października 2010 r. w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Jaworze przy ul. Kwiatowej 15 zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pt. „Aktywność sposobem na wykluczenie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków budżetowych Gminy Jawor.

W spotkaniu wziął udział Pani Maria Piwko – Zastępca Burmistrza Miasta Jawora, Pani Barbara Polińska – Dyrektor MOPS, przedstawiciele PUP w Jaworze i PCPR w Jaworze, jak również uczestnicy projektu, przedstawiciele mediów i pracownicy MOPS.

Uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

 • kurs „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” (36 godzin dla każdego uczestnika projektu),
 • kurs „ABC komputera” (36 godzin dla każdego uczestnika projektu),
 • trening kompetencji zawodowych (18 godzin dla każdego uczestnika projektu),
 • trening kompetencji interpersonalnych (30 godzin dla każdego uczestnika projektu),
 • wyjazd do Zoo, piknik i warsztaty „Akademia Superkids” (formy wsparcia przewidziane dla uczestnika projektu i osób z jego otoczenia).

Projekt z sukcesem zakończyło 17 osób: 13 kobiet i 4 mężczyzn. Jedna osoba przerwała udział w projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia, a 5 osób nie ukończyło projektu z innych przyczyn.

Uczestnicy projektu przy kawie i cieście mogli podzielić się swoimi wrażeniami z uczestniczenia w zajęciach, a na koniec otrzymali od organizatorów upominek – pendrive i długopis.

 

Trening kompetencji interpersonalnych

 

W dniach od 27 września 2010 r. do 8 października 2010 r. uczestnicy projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, biorą udział w zajęciach w ramach Treningu kompetencji interpersonalnych.

Trening został zorganizowany w salach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworze, przy ul. Piłsudskiego, w 2 grupach 11-osobowych. Zajęcia w wymiarze 30 godzin dla każdej z grupy prowadzą psychologowie Pani Gabriela Lenkiewicz i Pan Krzysztof Mrózek.

Celem treningu było podniesienie samooceny, poczucia własnej wartości i motywacji uczestników do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymają odpowiednie certyfikaty.

 

Trening kompetencji zawodowych

 

W dniach od 15 do 22 września 2010 r. uczestnicy projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, biorą udział w zajęciach w ramach Treningu kompetencji zawodowych.

Trening został zorganizowany w salach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworze, przy ul. Piłsudskiego, w 2 grupach 11-osobowych. Zajęcia w wymiarze 18 godzin dla każdej z grupy prowadzi profesjonalny doradca zawodowy Pan Marcin Przybylski.

Celem treningu było podniesienie umiejętności i wiedzy z zakresu poruszania się na współczesnym rynku pracy, autoprezentacji i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymają odpowiednie certyfikaty.

 

KURS „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”

 

W dniach od 23 sierpnia 2010 r. do 13 września 2010 r. uczestnicy projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, biorą udział w zajęciach w ramach kursu „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”.

Szkolenie zostało zorganizowane w salach Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworze, przy ul. Armii Krajowej i Piłsudskiego, w grupach 11-osobowych. Każdy uczestnik ma swoje stanowisko z kasą fiskalną. Szkolenia prowadzi Firma Orfin.Info z Wałbrzycha.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do profesjonalnej obsługi placówki handlowej, klienta, kas fiskalnych i magazynu.

Wszyscy uczestnicy po zdanym egzaminie otrzymają odpowiednie certyfikaty.

 

Piknik integracyjny

 

W dniu 18 sierpnia 2010 r. uczestnicy projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, razem ze swoimi dziećmi i członkami rodzin (łącznie ponad 60 osób) wzięli udział w pikniku integracyjnym, zorganizowanym na terenie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Jaworze przy ul. Kwiatowej 15.

Dla uczestników imprezy zostały zorganizowane gry i konkursy z nagrodami. Dzieci mogły do woli poskakać i pozjeżdżać z „Delfina Połykacza”. Dla uczestników przygotowano poczęstunek: kiełbaski z grilla, słodkie bułki, napoje, owoce, lody, cukierki i batoniki. Wspólnie spedzony czas umilała też muzyka i występy wokalne na żywo.

 

Warsztaty „AKADEMIA SUPERKIDS”

 

W dniach od 4 do 17 sierpnia 2010 r. uczestnicy projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, razem ze swoimi dziećmi (łącznie 30 osób) brali udział w zajęciach warsztatowych „Akademia Superkids”.

Zajęcia odbywały się w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Jaworze przy ul. Kwiatowej 15 i były prowadzone przez doświadczonego pedagoga.

Celem warsztatów było wprowadzenie korzystnych zmian w sferze osobowościowej, motywacyjnej i emocjonalnej, uświadomienie roli komunikacji w życiu każdego człowieka, przekazanie sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem, wyrabianie umiejętności asertywnych, propagowanie zdrowego i dobrego stylu życia.

Warsztaty zostały wzbogacone przez wizualizację. Do tego celu wykorzystane zostały wcześniej zakupione pomoce dydaktyczne (gry planszowe i edukacyjne), płyty DVD, materiały plastyczne i artykuły papiernicze. Również mikrofon i nagłośnienie uatrakcyjniło i podniosło poziom zajęć.

 

KURS „ABC KOMPUTERA”

 

W dniach od 19 lipca 2010 r. do 3 sierpnia 2010 r. uczestnicy projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, brali udział w zajęciach w ramach kursu „ABC komputera”.

Szkolenie zostało zorganizowane w pracowni komputerowej Gimnazjum Nr 1 w Jaworze przy ul. Moniuszki w grupach 11-osobowych. Każdy uczestnik miał swoje stanowisko komputerowe.

Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi komputera, programów Word i Exel oraz korzystanie z zasobów sieci Internet. Uczestnicy nauczyli się przygotowywać dokumenty, wysyłać i odbierać e-maile, wyszukiwać potrzebne informacje w sieci.

Wszyscy uczestnicy z powodzeniem ukończyli kurs i otrzymali stosowne zaświadczenia.

 

INAUGURACJA PROJEKTU „AKTYWNOŚĆ SPOSOBEM NA WYKLUCZENIE”

 

W dniu 15 lipca 2010 r. w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Jaworze przy ul. Kwiatowej 15 zostało zorganizowane spotkanie promujące projekt systemowy pt. „Aktywność sposobem na wykluczenie”, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków budżetowych Gminy Jawor.

W spotkaniu wziął udział Pan Artur Urbański - Burmistrz Miasta Jawora, Pani Barbara Polińska – Dyrektor MOPS, Pani Grażyna Rutkiewicz – Dyrektor PCPR w Jaworze, przedstawiciel PUP w Jaworze, jak również uczestnicy projektu, przedstawiciele mediów i pracownicy MOPS.

Celem głównym projektu jest nabycie umiejętności i wzrost kompetencji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, natomiast celami szczegółowymi są:

 • wzrost samooceny, poczucia własnej wartości,

 • nabycie umiejętności kontaktów interpersonalnych,

 • wzmocnienie postaw osób pozostających bez pracy i przełamanie barier pozwalających uwierzyć we własne siły i możliwość odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

 • uzupełnienie lub zdobycie umiejętności pozwalających na poruszanie się po współczesnym rynku pracy.

 

Uczestnicy projektu to 22 osoby (mieszkańcy Jawora):

 • w wieku od 18 do 60 lat (dla kobiet) i do 65 lat (dla mężczyzn),

 • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,

 • pozostające bez zatrudnienia (bezrobotni,w tym długotrwale bezrobotni, i nieaktywni zawodowo).

Przewidziano następujące formy wsparcia:

 • kurs „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” (36 godzin dla każdego uczestnika projektu),

 • kurs „ABC komputera” (36 godzin dla każdego uczestnika projektu),

 • trening kompetencji zawodowych (18 godzin dla każdego uczestnika projektu),

 • trening kompetencji interpersonalnych (30 godzin dla każdego uczestnika projektu),

 • wyjazd do Zoo, piknik i warsztaty „Akademia Superkids” (formy wsparcia przewidziane dla uczestnika projektu i osób z jego otoczenia).

 

Projekt będzie realizowany do dnia 31 października 2010 r. przez pracowników socjalnych oraz innych specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

do góry
Projekt i wykonanie INESA