PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Realizacja projektu 2009

Piknik integracyjny w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywność sposobem na wykluczenie”

W dniu 26 sierpnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze zorganizował piknik integracyjny w ramach realizowanego projektu pt. „Aktywność sposobem na wykluczenie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wyjazd do Szklarskiej Poręby do Starej Chaty Walońskiej już od wczesnych godzin porannych ekscytował wszystkich uczestników. Po przybyciu na miejsce i krótkim spacerze pięknie położnym szlakiem przed oczami wszystkich stanęła Stara Chata Walońska. Spotkania w chacie odbywają się w pomieszczeniach edukacyjnych wypełnionych minerałami oraz różnymi rodzajami skał. Goście biorący udział w spotkaniach w poznali historię bractwa walońskiego oraz historię Karkonoszy. Spośród wszystkich wybierana jest arystokracja walońska. Następnie uczestnicy poddani zostali próbie pokory poprzez zakucie w dyby. Następnie cała grupa trafiła do podziemi chaty walońskiej aby tam dostąpić „próby czterech żywiołów”.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdoby>ie Pierwszego Stopnia Wtajemniczenia Walońskiego oraz amulet św. Wawrzyńca mający chronić go od niebezpieczeństwa w górach. Następnie uczestnicy pikniku spędzili czas na wspólnym pieczeniu kiełbasek oraz rozmowach o niezwykłym miejscu, w którym spędzili bardzo ciekawy i pełen atrakcji dzień.

Spotkanie inauguracyjne projektu „Aktywność sposobem na wykluczenie”

 

W dniu 17 lipca 2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze zorganizował spotkanie inauguracyjne realizowanego projektu pt. „Aktywność sposobem na wykluczenie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Do Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu NYSA zaproszono przedstawicieli władz samorządowych, Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze, wykładowców, firmy i instytucje zaangażowane w realizację projektu oraz 26 uczestników.

Na spotkaniu omówiono kolejne etapy realizacji projektu, planowane instrumenty aktywnej integracji, pozostałe formy wsparcia oraz spodziewane rezultaty.

Realizacja unijnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

W okresie od lipca do października 2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze realizuje projekt systemowy „Aktywność sposobem na wykluczenie”. Wśród naszych klientów są osoby bezrobotne, które wypadły z rynku pracy z powodu prowadzenia gospodarstwa domowego i sprawowania opieki nad dziećmi, a także nieaktywne zawodowo z innych przyczyn.

do góry
Projekt i wykonanie INESA