PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Poradnia Rodzinna

Poradnia Rodzinna

przy Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Jaworze

Jawor, ul. Limanowskiego 10 – budynek byłej szkoły Podstawowej nr 1

tel. 576 018 893

Poradnia Rodzinna w Jaworze realizuje cele związane z szeroko rozumianą pomocą psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną i wspierającą.

Ofertę swoją kierujemy do mieszkańców Jawora, do osób indywidualnych i rodzin.

Pomoc i wsparcie otrzymają osoby zainteresowane rozwiązywaniem swoich problemów rodzinnych, osobistych, wychowawczych.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne

 • Diagnoza wstępna

 • Konsultacje indywidualne

 • Konsultacje rodzinne

 • Terapia indywidualna i rodzinna

 • Konsultacje i terapia z zakresu terapii uzależnień i współuzależnienia

 • Funkcjonowanie grup terapeutyczno – edukacyjnych

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Organizujemy zajęcia tematyczne, spotkania warsztatowe, w tym warsztaty umiejętności rodzicielskich.

Poradnia udziela pomocy i wsparcia na zasadzie dobrowolności.

Wszystkie spotkania i konsultacje są bezpłatne.

__________________________________________________________________________________

W Poradni działa Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, w ramach którego prowadzone są konsultacje indywidualne i zajęcia grupowe dotyczące:

 • psychoedukacji i profilaktyki uzależnień

 • diagnozy uzależnienia, kierowania do ośrodków terapii uzależnień

 • opieki terapeutycznej i wspierającej po zakończeniu terapii w ośrodkach terapii uzależnień

 • wsparcie w utrzymywaniu abstynencji i radzeniu sobie z nawrotami choroby

Prowadzone są również konsultacje rodzinne jako pomoc i wsparcie dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Działa również Grupa wsparcia zapobiegająca nawrotom

(dla osób uzależnionych), którą prowadzi terapeuta uzależnień Dariusz Bełdowski,

w każdy wtorek od godz. 17.00.

Dyżury terapeutów uzależnień: każdy wtorek – 13.00. – 20.00.

każdy czwartek – 15.00. – 19.00.

_____________________________________________________________________

W Poradni Rodzinnej działa również Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy

w rodzinie.

Poradnia zapewnia konsultacje i wsparcie dla osób po doświadczeniach przemocy w rodzinie. Prowadzimy działania psychoedukacyjne (edukacja dotycząca procedury Niebieskie Karty, praw i możliwości osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wsparcie i pomoc prawna), wspierające oraz interwencje kryzysowe. Współpracujemy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworze, w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

_____________________________________________________________________

 Rozkład dyżurów poszczególnych specjalistów:

Poniedziałek: 8.00. – 15.00. – psycholog Dorota Zatorska

9.00. – 12.00. – radca prawny Roman Plenko

13.00. – 15.00. – pedagog Ewa Bering

Wtorek: 8.00. – 15.00. – psycholog Dorota Zatorska

13.00. – 20.00. – terapeuta uzależnień Dariusz Bełdowski

Środa: 8.00. – 15.00. – psycholog Dorota Zatorska

13.00. – 17.00. – psycholog Janina Szkiłądź

14.00. – 17.00. – psycholog Anna Krupa

Czwartek: 8.00. – 15.00. – psycholog Dorota Zatorska

15.00. – 19.00. – terapeuta uzależnień Anna Maksymiuk-Florczak

Piątek: 8.00. - 15.00. – psycholog Dorota Zatorska

Na spotkania można umawiać się osobiście lub telefonicznie, potrzebna jest wcześniejsza rejestracja.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!

do góry
Projekt i wykonanie INESA