PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Warunki przyznania:

  • dochód nie większy niż 725 zł na członka rodziny miesięcznie,
  • co najmniej dwumiesięczna bezskuteczna egzekucja.

Wysokość świadczenia:

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyżej niż 500,00 zł m-nie na dziecko.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

W przypadku bezskuteczności egzekucji - przez którą rozumie się egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych - osoba uprawniona może złożyć wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania alimentów. 

do góry
Projekt i wykonanie INESA