PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Dom jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób w wieku 60+ z terenu gminy Jawor, nieaktywnych zawodowo, wymagających działań opiekuńczych.


Celem działalności Domu jest:
wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

 

Podopiecznym proponujemy różnorodne formy zajęć:

  • zajęcia plastyczne – arteterapia - malowanie, rysowanie,modelowanie,wspólne tworzenie obrazu
  • relaks i turystyka - gry i zabawy na świeżym powietrzu,wyjścia w plener
  • treningi usprawniające- ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna
  • zajęcia biblioterapii - biblioterapia oparta na słowie: czytanie książek, prasy, dyskusje, pogadanki, wymiana spostrzeżeń, refleksje
  • muzykoterapia - śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki,zagadki muzyczne
  • imprezy kulturalne i towarzyskie - wyjścia do muzeum, organizacja świąt,spotkania z poezją,gry i zabawy stolikowe, organizacja imprez okolicznościowych integracyjnych wielopokoleniowych , zabawy okazjonalne.

 

O uczestnictwie w zajęciach Domu decydują:

sytuacja rodzinna, dochodowa, zdrowotna i mieszkaniowa uczestników.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu ze świadczeń oferowanych przez Dzienny Dom „Senior -WIGOR" mają osoby spełniające jeden z niżej wymienionych warunków:

  • osoby biologicznie samotne, samotne posiadające rodziny poza miejscem swojego zamieszkania lub miastem Jawor
  • zdolne do samoobsługi
  • posiadające trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" zapewnia transport osobom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dojście do Domu oraz nie posiadającym własnego środka transportu, a także możliwości dowozu przez osoby bliskie.

 

Dzienny Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, pobytu w Dziennym Domu „Senior-WIGOR", Sali Dziennego Pobytu, gorącego posiłku-obiadu, przyznawana jest na podstawie decyzji, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

do góry
Projekt i wykonanie INESA