PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Świetlica środowiskowa z elem. socjoterapii

Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii - celem działalności jest wspieranie  rodziny  w  procesie  opiekuńczo-wychowawczym, przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie  wolnym  od  zajęć  szkolnych  opieką  oraz  zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W zajęciach uczestniczą  dzieci w  wieku  od 6 do 13 lat.


Świetlica funkcjonuje w godzinach 13:00 -18:00 , od poniedziałku do piątku.

 

Formy pracy Świetlicy:

  • edukacyjne: pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia reedukacyjne, nauka języków, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie,zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, informatyczne, wycieczki, spacery
  • profilaktyczne: zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny, od gier komputerowych,ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
  • działania wychowawcze: praca na rzecz placówki ( dbanie o wystrój placówki), aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach, organizowanie integracyjnych wielopokoleniowych  imprez okolicznościowych
  • działania opiekuńcze: współpraca z rodziną, współpraca z różnymi instytucjami, rodzicami, szkołą, pracownikami MOPS-u, Kościołem, Policją, służbami ratowniczymi.
do góry
Projekt i wykonanie INESA