PRZEJDŹ DO TREŚCI
 

Sala Dziennego Pobytu

Sala Dziennego Pobytu – placówka  wsparcia dziennego,dla osób chorych, niepełnosprawnych, do 60-go roku życia, z terenu gminy Jawor, wymgajacych działań opiekuńczych. Pobyt w Sali daje  możliwość  atrakcyjnego spędzenia czasu w towarzystwie innych osób, stwarza możliwość samorealizacji w trakcie odbywania różnego rodzaju zajęć dostosowanych do  osób niepełnosprawnych :

  • arteterapia-zajęcia plastyczne , malowanie,rysowanie, modelowanie, wspólne tworzenie obrazu  modelowanie,wspólne tworzenie obrazu
  • relaks i turystyka- gry i zabawy na świeżym powietrzu,wyjścia w plener
  • treningi usprawniające - ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka poranna
  • zajęcia biblioterapii- biblioterapia oparta na słowie: czytanie książek, prasy,dyskusje,pogadanki,wymiana myśli,refleksje.
  • muzykoterapia-śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki,zagadki muzyczne.
  • imprezy  kulturalne i towarzyskie- wyjścia do muzeum, spotkania z poezją, gry i zabawy stolikowe,  organizacja imprez okolicznościowych integracyjnych wielopokoleniowych, zabawy okazjonalne.


Sala Dziennego Pobytu  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w  godzinach  7:30 – 15:30.

Uczestnicy mają zapewniony  gorący posiłek  - obiad  wydawany w godzinach   12:00-14:00 (odpłatny, przyznawany odrębną decyzją administracyjną).


Uczestnicy  kierowani  są  do  Sali Dziennego Pobytu  na  podstawie  decyzji administracyjnej przyznającej miejsce oraz określającej % miesięcznej odpłatności za pobyt

do góry
Projekt i wykonanie INESA