PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

KAMPANIA 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze przyłączył się do ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, świata bezpiecznego, zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój. Kampania organizowana jest na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation, w Polsce działania związane z kampanią koordynuje Fundacja po DRUGIE.

Idee kampanii to walka o wolność, bezpieczeństwo, godność i szacunek wobec dzieci i młodzieży. Co roku przez pierwszych 19 dni listopada przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Informujemy, że w ramach kampanii w Poradni Rodzinnej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze rozpocznie się kolejna edycja Warsztatów dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców do udziału w warsztatach. Podczas 6 spotkań będziemy wzmacniać i doskonalić posiadane kompetencje rodzicielskie, pracować nad poprawą swoich relacji z dziećmi i rozwijać nowe umiejętności w dobrej komunikacji z dziećmi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 21 października 2019r. w godz. 13.00. – 15.00.

Warsztaty prowadzą pedagog Ewa Bering oraz psycholog Dorota Zatorska w tymczasowej siedzibie Poradni Rodzinnej przy ulicy Limanowskiego 10 (budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 1, wejście od ulicy Starojaworskiej). Udział w warsztatach jest bezpłatny. Telefon kontaktowy do Poradni rodzinnej: 576 018 893.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

do góry

© 2021 MOPS Jawor